Projecten

Hieronder een selectie van projecten.

Diensten

Dit kunnen we voor u betekenen.


ZBC architecten is een ontwerpbureau dat kenmerkt zich door de toekomstgerichte en duurzame architectonische ontwerpen. Wij helpen u van de eerste ideeën tot de uiteindelijke oplevering. Kernactitiveiten zijn architectuur en interieur voor zowel de nieuwbouw als de renovatie. Elke opgave is uniek aangezien de wens van de opdrachtgever het uitgangspunt is. Deze uitgangspunt wordt samen met de stedebouwkundige mogelijkheden en de mogelijkheden die desbetreffende locatie biedt nauwkeurig geanalyseerd. Door de nauwe samenwerking en korte lijnen resulteert dit proces in het ontwerp.

Intake
Intake

Intake

Bij ZBC architecten is het eerste kennismakingsgesprek geheel vrijblijvend. Uw (ver)bouwplannen en uw wensen worden besproken en op basis van dit gesprek kunnen wij een offerte voor u maken.

Ontwerp
Ontwerp

Ontwerp

Na de inventarisatie wordt een programma van eisen opgesteld en vertaald naar ruimtestudies. Aan de hand van deze studies worden plattegronden en gevels getekend ook wel schetsontwerp genoemd, dat we vervolgens uitgebreid met u bespreken.

Visualisatie
Visualisatie

Visualisatie

Indien gewenst kan een visualisatie van het project gepresenteerd worden.

Uitwerking
Uitwerking

Uitwerking

Schetsontwerp dat volledig naar de wens is werken wij uit tot een uitgebreid bouwplan, ook wel definitieve ontwerp genoemd. In deze bouwtekeningen laten we tot in de kleinste details zien hoe het ontwerp eruit gaat zien. Deze tekeningen dienen als vergunningstekeningen bij het aanvragen van de nodige omgevingsvergunning.

Werktekeningen
Werktekeningen

Werktekeningen

Zodra de omgevingsvergunning is verleend worden de vergunningstekeningen omgezet in bestektekeningen of direct in werktekeningen. Deze vormen de basis van het contract tussen de opdrachtgever en een aannemer.

Bestek
Bestek

Bestek

Voor grote projecten is het verstandig om de bestektekeningen te maken. Deze vormen, samen met de technische omschrijving, basis van het contract tussen de opdrachtgever en een aannemer.

Aanbesteding
Aanbesteding

Aanbesteding

Wij zoeken en selecteren samen met u een geschikte aannemer om uw bouwplannen te realiseren. De tekeningen en eventueel technische omschrijving worden naar de geselecteerde aannemers verstuurd voor een prijsopgave. Met de gekozen aannemer wordt onderhandeld tot een definitief aannemersovereenkomst. Hierna kan de bouw starten!

Directievoering en toezicht
Directievoering en toezicht

Directievoering en toezicht

Wij controleren op het werk of de aannemer volgens contacten en voorschriften zijn werk uitvoert. De op- en aanmerkingen worden met de aannemer besproken en vastgelegd.

Het verzorgen van de oplevering
Het verzorgen van de oplevering

Het verzorgen van de oplevering

Als de werkzaamheden gereed zijn vindt de oplevering van het project plaats. Eventuele openstaande acties worden in een opleveringsdocument opgenomen. Dit document wordt ondertekend door u, als opdrachtgever, en de aannemer(s) zodat er achteraf geen discussie ontstaat over hetgeen nog moet worden uitgevoerd.

Get in Touch

Momenteel accepteren we nieuwe klantprojecten. We kijken ernaar uit om u van dienst te zijn.

Contact Details